Jotkut miettivät, miksi maksaa ammattilaiselle, kun voi puhua ystävän kanssa ilmaiseksi. Tässä on muutama näkökohta, joita voit miettiä.

1. Psykologi on koulutettu ammattilainen

Psykologilla on vuosien koulutus ihmismielen toiminnasta, ihmisen käyttäytymisestä, tunne-elämästä ja tuloksellisista interventioista. Psykologi on koulutettu kuuntelemaan aktiivisesti, kannustamaan sinua itsenäiseen ajatteluun ja itsereflektioon.

 

Psykologi auttaa sinua kukoistamaan. Tätä kukoistamista estävät usein erilaiset ehdollistumiset, reaktiivisuus, pelot ja mallioppiminen. Näitä kaikkia voidaan työstää psykologisin menetelmin.

2. Psykologi on objektiivinen ja neutraali

Ovatpa he tietoisia siitä tai eivät, ystäväsi eivät ole objektiivisia tai neutraaleja sinun suhteesi. Heidän omat mielipiteensä, asenteensa ja tarpeensa vaikuttavat siihen, miten he reagoivat. Jos puhut ystävälle, hän peilaa kertomaasi aina myös itseensä, ja miettii, miten kertomasi vaikuttaa häneen. Hän myös miettii kommenttinsa ja vastauksensa tältä pohjalta. Psykologi on koulutettu ottamaan monet erilaiset näkökannat huomioon, ja hän pystyy työskentelemään hyvin monenlaisten ihmisten, tilanteiden ja arvomaailmoiden kanssa.

 

Psykologilla on koulutettu olemaan mahdollisimman objektiivinen ja neutraali. Psykologi myös tarkkailee jatkuvasti objektiivisuuden ja neutraliuden toteutumista työssään: osa ammattitaitoa on tunnistaa omat ennakkokäsitykset, pelot ja käyttäytymismallit. Jos psykologi ei tunne pystyvänsä olemaan jossakin tilanteessa riittävän objektiivinen, hänen tulee viimekädessä ohjata asiakas kollegalle.

3. Psykologia sitoo vaitiolovelvollisuus

Luottamuksellisuus on tärkeintä psykologin työssä. On vain muutamia lain määrittelemiä poikkeuksia, jolloin tätä velvollisuutta voi rikkoa. Jos emme erikseen niin sovi, en edes ”tunnista” sinua, kun törmäämme julkisella paikalla.

Psykologin kanssa voit siis turvallisesti käsitellä myös asioita, jotka tuntuvat liian epämukavilta ystävien kanssa jaettavaksi. Tämä tarkoittaa usein sitä, että päästään työstämään syvempiä mielen kerroksia. Psykologi luo turvallisen tilan, jossa voidaan käsitellä kaikkia sinua askarruttavia asioita. Mikään ei ole liian kamalaa, naurettavaa, hävettävää, pientä tai suurta, ettei siitä voisi puhua psykologille. Asia jää meidän väliseksemme.

4. Psykologi keskittyy sinuun

Ystävyys on vastavuoroista, mutta psykologin vastaanotolla keskitytään yksinomaan sinuun. Psykologi ei puhu sinulle omista asioistaan, eikä hän odota sinulta muuta kuin avoimmuutta ja halua työskennellä yhdessä. Psykologi työskentelee ainoastaan sinun hyvinvointisi edistämiseksi. Monet kokevat varsin vapauttavana psykologin kanssa työskentelyn: ei tarvitse esittää mitään tai olla muuta kuin, mitä on.

Psykologi on kuin valmentaja elämäsi kentän laidalla. Hän kannustaa ja tukee sinua. Ystäväsi taas ovat kuin pelikavereitasi: heidän tekemisensä vaikuttavat sinuun ja sinä heihin. Elämän karikoissa tarvitaan sekä ystäviä että ammattiauttajia.

Mitä psykologin ohjauskäynnillä tapahtuu?