Kysymyksiä ja vastauksia

Etävastaanotto on erinomainen mahdollisuus silloin, kun asut kaukana tai muusta syystä emme voi tavata kasvokkain. Nyt korona-aikana toimin etäyhteydellä. Lähetän sähköpostiisi linkin, jota klikkaamalla pääset vastaanotolle. Tarvitset vain nettiyhteyden ja kameran.

Psykiatri on pohjakoulutukseltaan lääkäri, psykologi taas on käyttäytymistieteilijä. Psykoterapeutilla voi olla monenlainen alalle soveltuva pohjakoulutus, vaikkapa sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä. Psykiatri voi antaa diagnoosin ja määrätä lääkkeitä, psykologi tai psykoterapeutti ei.

Psykologi, psykoterapeutti ja psykiatri ovat kaikki laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden työtä valvoo Valvira. Psykologi pohjaa työnsä tieteellisesti tutkittuihin menetelmiin ja luotettavaan käytäntöön. Esimerkiksi mentori, life coach tai terapeutti -nimikettä voi käyttää kuka vain, eikä toimintaa valvo viranomainen.

Psykologi keskustelee, neuvoo, tukee ja auttaa erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa sekä tekee tutkimuksia ja arviointeja. Käyntejä on tyypillisesti 2-15 kertaa. KELAn tukema psykoterapia on usein pitkäkestoista, tyypillisesti 1-3 vuotta.

 

Tutkimusten mukaan tärkeintä hoidon onnistumisessa on yhteistyösuhde sinun ja psykologin välillä. Noudattaako hän jonkun tietyn koulukunnan oppeja, vaikuttaa lopputulokseen vain marginaalisesti. Etsi siis itsellesi kaikessa rauhassa psykologi, jonka kanssa haluat työskennellä.

Jos et jostain syystä halua jatkaa työskentelyä psykologin kanssa, tai sinusta tuntuu, että yhteistyössänne on särö, kerro se psykologille. Asia voidaan usein korjata.

Psykologisessa ohjauksessa joudut välillä epämukavuusalueellesi, ja siksi psykologi saattaa tuntua sinusta ärsyttävältä tai tarttua epäolennaisuuksiin. Tämä ei automaattisesti tarkoita, että hän ei osaisi auttaa sinua. Joskus jokin psykologin sanoma asia tuntuu merkitykselliseltä vasta myöhemmin. Oivalluksia tapahtuu pitkin matkaa, ei vain ohjaustapaamisten aikana.

Et tarvitse lähetettä, voit ottaa yhteyttä suoraan minuun ja varata ajan. Käynnit maksetaan itse, eikä Kela korvaa niitä.

Jotkut miettivät, miksi maksaa ammattilaiselle, kun voisi puhua ystävän kanssa ilmaiseksi. Tässä on muutama näkökohta, joita voit miettiä.

  1. Psykologi on koulutettu ammattilainen

Psykologilla on vuosien koulutus ihmismielen toiminnasta, ihmisen käyttäytymisestä, tunne-elämästä ja tuloksellisista interventioista. Psykologi on koulutettu kuuntelemaan aktiivisesti,  kannustamaan sinua itsenäiseen ajatteluun ja itsereflektioon, eli omien ajatustesi tutkiskeluun.

Psykologi auttaa sinua voimaan paremmin. Tätä estävät usein erilaiset opitut reaktiot, menneisyyden tapahtumat, toimimattomat kommunikaatiotaidot tai pelot. Näitä kaikkia voidaan työstää psykologisin menetelmin.

  1. Psykologi on objektiivinen ja neutraali

Ovatpa he tietoisia siitä tai eivät, ystäväsi eivät ole objektiivisia tai neutraaleja sinun suhteesi. Heidän omat mielipiteensä, asenteensa ja tarpeensa vaikuttavat siihen, miten he reagoivat. Jos puhut ystävälle, hän peilaa kertomaasi aina myös itseensä, ja miettii, miten kertomasi vaikuttaa häneen. Hän myös miettii kommenttinsa ja vastauksensa tältä pohjalta. Psykologi on koulutettu ottamaan monet erilaiset näkökannat huomioon, ja hän pystyy työskentelemään hyvin monenlaisten ihmisten ja arvomaailmoiden kanssa.

Psykologilla on koulutettu olemaan mahdollisimman objektiivinen ja neutraali. Psykologi myös tarkkailee jatkuvasti objektiivisuuden ja neutraliuden toteutumista työssään: osa ammattitaitoa on tunnistaa omat ennakkokäsitykset, pelot ja käyttäytymismallit. Jos psykologi ei tunne pystyvänsä olemaan jossakin tilanteessa riittävän objektiivinen, hänen tulee viimekädessä ohjata asiakas kollegalle.

  1. Psykologia sitoo vaitiolovelvollisuus

Luottamuksellisuus on tärkeintä psykologin työssä. On vain muutamia lain määrittelemiä poikkeuksia, jolloin tätä velvollisuutta voi rikkoa. Jos emme erikseen niin sovi, en edes ”tunnista” sinua, jos tapaamme julkisella paikalla. Näin siksi, että jo asiakassuhteen olemassaolo on luottamuksellista tietoa.

Psykologin kanssa voit siis turvallisesti käsitellä myös asioita, jotka tuntuvat liian epämukavilta ystävien kanssa jaettavaksi. Tämä tarkoittaa usein sitä, että päästään työstämään syvempiä mielen kerroksia. Psykologi luo turvallisen tilan, jossa voidaan käsitellä kaikkia sinua askarruttavia asioita. Mikään ei ole liian kamalaa, naurettavaa, hävettävää, pientä tai suurta, ettei siitä voisi puhua psykologille. Asia jää meidän väliseksemme.

  1. Psykologi keskittyy sinuun

Ystävyys on vastavuoroista, mutta psykologin vastaanotolla keskitytään yksinomaan sinuun. Psykologi ei puhu sinulle omista asioistaan, eikä hän odota sinulta muuta kuin avoimmuutta ja halua työskennellä yhdessä. Psykologi työskentelee ainoastaan sinun hyvinvointisi edistämiseksi. Monet kokevat varsin vapauttavana psykologin kanssa työskentelyn: ei tarvitse esittää mitään tai olla muuta kuin, mitä on.

Ensimmäinen käynti eli tutustumiskäynti maksaa 50€/60min. Sen jälkeen käynnit maksavat 85€/60 min. Maksaa voi pankkikortilla.

Jos psykologin palvelut tuntuvat kalliilta ja mietit, mitä vastinetta saat rahoillesi, voit pohtia seuraavia näkökulmia.

Käynneiltäni saat aina työkaluja – et vain yhteen tilanteeseen, jonka takia tulit vastaanotolle, vaan vastaavanlaisiin tilanteisiin myöhemminkin. Varustan sinua sellaisilla tiedoilla, taidoilla ja ajattelumalleilla, joilla pystyt selviytymään eteesi tulevista ongelmista helpommin.

Mielenterveydestä kannattaa huolehtia yhtä hyvin kuin fyysisestä terveydestä. Elämä rasittaa psyykkistä hyvinvointiamme monin tavoin. Mitä enemmän keinoja sinulla on suojata mieltäsi ja toipua rasituksista, sitä paremmin voit. Nämä keinot ovat jokaiselle kuuluvia kansalaistaitoja. Voin opettaa sinulle tehokkaita ja tutkittuja taitoja, jotka ovat yksinkertaisia oppia, ja niitä voi toteuttaa helposti arjessa.

Tavattuani sinua kerran tai kaksi osaan antaa arvion siitä, millä tapaamismäärällä pääsisimme tavoitteisiisi. Joskus riittää yksi tai kaksi kertaa, mutta jopa 10-15 kertaa voi toisinaan olla tarpeen.

Voit aina lopettaa käynnit, milloin itse haluat. Et sitoudu tiettyyn käyntimäärään arvioni perusteella, vaan käyntimäärän päätät aina sinä itse. Käynnit maksetaan yksi kerrallaan jokaisen käynnin jälkeen, ei etukäteen.

Ei ole. Ratkaisevaa on, että sinä koet tarvitsevasi apua. Jokaisen kokemus on yksilöllinen, eikä kukaan voi ulkopuolelta määritellä, miltä vaikkapa avioeron tai lapsettomuuden pitää tuntua. Usein yksi tapahtuma herättää meissä monenlaisia tunteita. Tilanne voivat muistuttaa sinua jostain aiemmin kokemastasi, jolloin vaikutus moninkertaistuu. On hienoa, että haluat tarttua sinua huolestuttaviin asioihin, ennen kuin ne kasvavat suuremmiksi ja vaikeahoitoisimmiksi.

Onko sinulla kokemus, jonka tunnet olevan liian kipeä tai hävettävä kenellekään kerrottavaksi? Sinua ehkä helpottaa tietää, että monet hyvin vakavat asiat ovat ammattilaiselle arkea, ja hän osaa suhtautua niihin asiaan kuuluvalla tavalla. Tällainen asia voi olla vaikka lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai väkivalta.

Asiakaskäynnit kirjataan PsyMentan omaan asiakastietokantaan. Ne eivät mene OmaKantaan. Jos joskus tarvitset käyntikirjauksista tietoja itsellesi esimerkiksi lääkärikäyntiä tai jatkohoitoa varten, saat ne pyytämällä.

Psykologi Anne Halme

Lähetä oma kysymyksesi!

Haluatko kysyä jotakin? Lähetä kysymyksesi tällä lomakkeella!

Jos haluat varata ajan tai tarvitset henkilökohtaisen vastauksen, otathan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta tältä sivulta:  Yhteystiedot »

[recaptcha]


Autan sinua kulkemaan kohti hallinnan tunnetta
ja tasapainoista elämää!

Ota yhteyttä!